+46 705 880 711

anders@cbdm.se

Image

Tjänster - förvaltning

Man behöver inte vara civilekonom för att klara av ekonomiskförvaltning av en fastighet. Man behöver dock ha utbildning i förtagsekonomi på universitetsnivå.

Fastigheter som bedrivs som affärsverksamhet oavsett om det avser bostäder, kontor eller lagerlokaler kräver ett strukturerat afffärssystem där framför allt kärnan måste vara en strukturerad kontoplan som speglar den affärsverksamhet som bedrivs.

Image

Ekonomisk

Vår tjänst sköter bokföring, redovisning och årsbokslut för bostadrättsförening eller samfällighetsförening.Tjänsten ger stabil ekonomi som förvaltas effektivt i enlighet med lagar och förordningar. Helhetslösning på allt från budget och årsredovisningar till att räkningar betalas i tid.

Image

Teknisk

Vår tjänst sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Tjänsten planerar underhåll, reparationer, nyinvesteringar.Tjänsten inkluderar entreprenadupphandling,
tillsyn av anläggningar och kontakter med boende, driftspersonal och entreprenörer.

Image

Digital

Vår tjänst sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden.Tjänsten planerar underhåll, reparationer, renoveringar, nyinvesteringar. Tjänsten inkluderar
entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar och kontakter med boende, driftspersonal

Image

logga 07 100 25

Företagets Email:
kontakt@cbdm.seCBDM i Västerås AB

A.Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47 VÄSTERÅS

Organisationsnummer:
559305-3498 

VAT-Number:
SE559305349801

BankGiro:
5649-8918 

Företagskonto:
SEB 5380 10 871 23