+46 705 880 711

anders@cbdm.se

Image

Aktier & Fonder

Administartion

Konsultation

Image

Företag

Vi arbetar med och föreslår förändringar som vi tror kan ge positiva effekter för medarbetare, ledare och verksamhet. För oss är det viktigt med tydlighet i uppdrag och öppenhet i organisationen.

Vårt arbetssätt är praktiskt processinriktat och inte styrt av förutbestämda tekniker eller verktyg. Vi anpassar och utvecklar vårt arbete utifrån verksamhetens idéer, behov och era önskemål.

Image

Förening

Vi erbjuder föreningar såväl samfällighets- som bostadsrättsföreningar ett brett tjänsteutbud iinom områdena  teknisk och ekonomisk förvaltning som även inkluderar finnansiellförvaltning – så att du som styrelsemedlem inte behöver ha ett lika stort administrativt ansvar.

logga 07 100 25

Företagets Email:
kontakt@cbdm.seCBDM i Västerås AB

A.Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47 VÄSTERÅS

Organisationsnummer:
559305-3498 

VAT-Number:
SE559305349801

BankGiro:
5649-8918 

Företagskonto:
SEB 5380 10 871 23