+46 705 880 711

anders@cbdm.se

Image

FÖRETAGET

Företaget

Image

Några ord från företagets CEO

Att starta och driva ett företag är inte bara två skilda saker utan som oftast två ting som förenklas i de flesta skrifter. Att starta är i dagligt tal att registrera ett företag eller förening hos myndigheter.
Det räcker inte att starta är då man strukturera upp företaget såväl organisation, administration och företagsekonomiskt.
Att företaget bevisligen är ostrukturerat syns med all tydlighet i företagets kontoplan som styr företagets ekonomi och dess företagsekonomiska beslut som påverkar företagets framtid. Att driva ett företag är inte enbart som oftast att sälja mer, skaffa nya/fler kunder.
Att driva ett företag innebär förändring, utveckling över tid. Det kan gälla såväl organisation, administration, personal kompetens som att vidareutveckla produkter, tjänster. Fram nya produkter och tjänster.
Detta betraktelse sätt kan applicera på alla typer av företag El och VVS företag, entreprenadföretag inom bygg och mark, och restauranger med flera andra typer av företag , inget undantag. 

Anders Liljedahl
Entreprenör, generalist skapare av CBDM 

Vad står namnet i logotypen för ? Klicka på bokstäverna !

C for Company

Företag är en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som arbetskraft, kapital, teknik och information som samordnas på ett strukturerat sätt.

B for Business

Företagets affärer är att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster av de anställdas på ett medvetet sätt för att uppnå ett eller flera affärsmål.

D for Development

Företags utveckling och förändring. Att förändra blir en utveckling av företagets produkter och tjänster, och i effektivitet och intjäningsförmåga.

Management

Datasystem, applikationer som stöd för affärsverksamheten.

Strukturerat innehåll i såväl system som applikationer ger ett fullgott förvaltningsstöd

0
Antal år
0
År IT- förvaltning
0
År Tekniskförvaltning
0
År Egenföretagare
0
År Ekonomiskförvaltning
0
År Finasiellförvaltning

Kontakta oss idag och få
er första konsultation gratis !

Gratis konsultation

Ring oss oavsett frågeställning !

070-588 07 11

eller skicka oss ett mail

logga 07 100 25

Företagets Email:
kontakt@cbdm.seCBDM i Västerås AB

A.Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47 VÄSTERÅS

Organisationsnummer:
559305-3498 

VAT-Number:
SE559305349801

BankGiro:
5649-8918 

Företagskonto:
SEB 5380 10 871 23